Taisyklės ir sąlygos

Pagrindinės pardavimo taisyklės:

1. Užsakymų pateikimo būdai:
a) per B2B platformą http://b2b.polishtextilegroup.com/
b) telefonu
c) e – paštu
d) faksu

Užsakymo forma turėtų susidėti iš šių elementų:
a) pirkėjo duomenys:
• įmonės pavadinimas
• įmonės adresas
• Europinis PVM kodas – pirmam užsakymui
• Pristatymo adresas – jei skiriasi nuo registracijos adreso

b)užsakymo dydis ir sudėtis
• komercinis užsakytų prekių pavadinimas
• prekių ypatybės, tokios kaip: spalva, pagrindinis svoris, sudėtis
• užsakytų prekių kiekis

c) pristatymo laikas ir sąlygos

3. Užsakymai kuomet užsakomas konteineris turi būti derinami individualiai

Yra galimybė atlikti rezervaciją tam tikroms prekėms, nurodant kiekius 3 darbo dienų periodui. Šis periodas gali būti pratęstas iki 14 kalendorinių dienų, darant rezervaciją per B2B platformą, ar gavus prekybos vadybininko patvirtinimą. Po šio periodo kiekviena rezervacija turi būti patvirtinta kaip užsakymas arba atšaukta.

I. Užsakymai įgyvendinami Lenkijos ir Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje.

1. Prekybos departamento priimti vidaus užsakymai yra įgyvendinami per 24 valandas tik darbo dienomis.
2. Pristatymo laikas tam tikrose ES šalyse skiriasi. Pirkėjas gali patikrinti, ar yra toks sutapimas:

Pristatymo laikas

II. Išsamios prekių pristatymo sąlygos.

1. Užsakytos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos pasirinktinai šiais būdais:

per ekspedijavimo ar kurjerių įmonę
nuosavu Pardavėjo transportas
asmeniniu pirkėjo transportu

2. Dėl pristatymo laiko ir sąlygų pardavėjo transportu turi būti derinami su Pirkėju individualiai.

3. Yra galimybė atsiimti prekes, tiesiogiai Pirkėjo arba jo paskirtos įmonės. Tokiu atveju būtina raštu informuoti Pardavėją.

4. Tuo atveju, kai prekių pakrovimo vieta nėra Pardavėjo buveinė, Pardavėjas privalo nurodyti šią vietą ir patvirtinti, kad prekių gavėjas turi teisę į jo atstovavimą ir atsako už prekių perėmimą.

III. Pardavėjo atsakomybės sritis logistikos klausimais.

1. Tuo atveju, kai prekes gabena išorinė įmonė ir Pirkėjas nustatė defektus, kurie galėjo atsirasti gabenimo metu, Pirkėjas turi pažymėti tuos pažeidimus ar kitus defektus važtaraštyje arba surašyti žalos protokolą.

2. Pardavėjas neatsako už pristatymo vėlavimus dėl Force Major ar kitų nenumatytų aplinkybių, dėl kurių pristatymas apsunkinamas ar neįmanomas. Tai ypač pasakytina apie tokias aplinkybes kaip ekstremaliai sunkios oro sąlygos, gaisro, vandens ar kiti nenumatyti įvykiai arba transportavimo į Pardavėjo sandėlį vėlavimas dėl vėluojančio jūrų transporto. Atsiradus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, Pirkėjas būtų nedelsiant informuotas. Tokiais atvejais Pirkėjas neturi teisės pateikti Pardavėjui reikalavimo atlyginti žalą.

1. Mokėjimo sąlygos.

Apmokėjimo sąlygos skaičiuojamos nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos. Šalių sutartą terminą Sąskaitoje faktūroje kiekvieną kartą nurodytų Pardavėjas.

2. Kaina.

Pirkėjai perka prekes pagal jų įsigijimo dieną galiojančius kainoraščius. Išimtis yra kainos, dėl kurių Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria individualiai.

3. Atsiskaitymų vėlavimas

a) Neapmokėtų ar pradelstų Sąskaitų faktūrų atveju Pardavėjas gali apriboti esamų užsakymų įgyvendinimą ir visi ankstesni susitarimai dėl suteiktų nuolaidų negalioja.

b) Pardavėjas turi teisę reikalauti grąžinti visą nepanaudotą medžiagą arba jos dalį, kuri gali būti perparduota.

Audinio minimalus užsakymas – vienas rulonas. Jei dėl skirtingų priežasčių pateiktas užsakymas yra mažesnis nei vienas rulonas, Pardavėjas turi teisę prie bazinės kainos pridėti kirpimo išlaidas pagal šią lentelę:

Audinių pardavimo kiekiais mažiau nei vienas rulonas taisyklės
1. 1m-10m – prie nuo kainoraščio kainos pridėsime 0,70 € prie kiekvieno metro
2. nuo 10m iki 20m – nuo kainoraščio kainos pridėsime 0,58 € prie kiekvieno metro
3. nuo 20m iki 30m – nuo kainoraščio kainos pridėsime 0,47 € prie kiekvieno metro
4. Jeigu klientas nori pirkti daugiau nei 30m, įsipareigojame parduoti visą ritinį, bet jei klientas bus užsispyręs, nukirpsime, tačiau prie kainoraščio kainos pridėsime 0,35 € prie kiekvieno metro.

4 punkte nekalbama apie Polar ir rulonus, kurie gaminami tokiais kiekiais.

Grąžinti įsigytas prekes galima prieš tai patvirtinus Pardavėjui. Grąžinamos prekės turi turėti originalią pakuotę ir etiketes. Jei grąžinimas nėra Pardavėjo kaltės pasekmė, visas transportavimo išlaidas padengia Pirkėjas.

1. Pirkėjas privalo pateikti Pretenzijos protokolą pretenzijos forma. Šią formą galite rasti interneto svetainėje arba Prekybos skyriuje. Prie pretenzijos formos turi būti prisegamos etiketės, įrodančios pretenzijos prekių tapatumą.

2. Pirkėjas privalo patikrinti prekę iš karto po jos gavimo ir patikrinti jos atitiktį užsakymui. Prekės tikrinamos kiekvieną kartą prieš pradedant darbą, naudojant įsigytus audinius. Neatlikus aukščiau nurodytos atitikties, Pirkėjas turi teisę pateikti pretenziją per šį laiką:

iki 3 dienų nuo pristatymo datos – prekių kiekio ir kokybės trūkumai, pastebėti priimant prekes
21 diena nuo pristatymo datos – kokybės trūkumai, matomi po prekės išvyniojimo, išpakavimo (susitarus su Pardavėju yra galimybė šį laikotarpį pratęsti, jei prekę teks naudoti vėlesniu laikotarpiu)
apie paslėptus defektus, kurie nepastebimi pristatymo metu, turi būti pranešta per trumpiausią įmanomą laiką.

3. Pardavėjas neatsako už defektus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo ir priežiūros, nesilaikant instrukcijų gaminio kortelėje, kuri yra internetinėje svetainėje arba Prekybos skyriuje.

4. Kompensacijos už nekokybišką prekę suma negali viršyti jos vertės, nurodytos Pardavėjo išrašytoje pardavimo Sąskaitoje – faktūroje.

5. Esamos, pradėtos pretenzijos nėra priežastis klientui vėluoti atsiskaityti už įsigytas prekes.

6. Jeigu Pirkėjas nepateiks pretenzijos aukščiau nurodytu būdu ir laiku, jis netenka visų reikalavimo teisių.

Jei Pardavėjas priimtų pretenziją, jis privalo savo sąskaita atsiimti nekokybiškas prekes. Minėtos prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, tokios būklės, kuri leidžia jas saugiai transportuoti. Esant reikalavimui pakeisti nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja prekę pakeisti per trumpiausią įmanomą laiką.

1. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi pagal 1997 m. rugpjūčio 29 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymą (Įstatymų leidinys Nr. 133, 883 punktas, su pakeitimais), 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų įstatymą (Įstatymų leidinys Nr. . 144, 1204 punktas su pakeitimais)

2. Vartotojų asmens duomenų administratorius yra Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. įmonė, kurios būstinė yra Varšuvoje, Zeusa g. 27, 01-497 Varšuva.

3. Administratorius užtikrina Vartotojų Asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugą naudojantis B2B Platforma ir svetaine, įdiegdamas atitinkamas technines ir organizacines priemones.

4. Asmens duomenis renka ir tvarko Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.:

teikti paslaugas, susijusias su paskyros, esančios B2B platformoje, valdymu ir aptarnavimu – tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų tvarkymo būtinybė įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas),
vykdyti įstatymu nustatytas pareigas Administratoriui nustatytas, kylančias visų pirma iš mokesčių ir buhalterinės apskaitos taisyklių – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra teisinė pareiga (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas),
reikšti pretenzijas dėl verslo veiklos – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra pagrįstas Administratoriaus intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), susidedantis iš savo teisių gynimo,
Administratoriaus rinkodaros tikslais – tiesioginė savo produktų ar paslaugų rinkodara.

5. Naudotojų Asmens duomenų tvarkymas kitu, nei nurodyta 4 punkte, tikslu bus vykdomas tik gavus Vartotojo sutikimą ir tokia apimtimi, kokia nurodyta sutikime.

6. Vartotojų Asmens duomenų įvedimas į svetainėje esančią kontaktinę formą yra savanoriškas.

7. Naudotojas gali bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, įskaitant elektroninio pašto adresą pagal str. 7 par. 3 GDPR. Sutikimą galima atšaukti pateikus prašymą šiuo adresu: office@polishtextilegroup.com

8. Vartotojas turi teisę susipažinti su savo duomenimis, juos taisyti ar ištrinti. Atšaukus sutikimą, paskyra ir joje išsaugoti duomenys bus ištrinti.